White Oak

#2 White Oak, Natural, Swedish Finish

#1 White Oak, Light Stain, Swedish Finish

#2 White Oak, Natural, Swedish Finish

#2 White Oak, Natural, Swedish Finish

#1 White Oak, Natural, Swedish Finish

Character Grade 5in White Oak, Medium Stain, Swedish Finish

Character Grade 5in White Oak, Medium Stain, Swedish Finish

Select White Oak, Medium Stain, Swedish Finish